Litt om gårdsdrifta på Frøtvedt

På gården bor vi 4 personer samt bestemor i kårboligen ved siden av. Vi er: Bonden Hans Petter, bakeren Kristi og ungdommene Maren og Ola Petter.

Dette er et heltidsdrevet gårdsbruk med ammeku, korn, gras og skogproduksjon. Størrelsen er helt på det jamne med bruk på Hurumhalvøya, ca 120 da dyrket mark og 1000 da skog. Hans Petter leier i tilegg noe jord slik at han produserer korn på ca 400 da.

Vinteren 2019 stod nytt fjøs for ammeku ferdig. 1200 kvadrat og plass til ca 150 storfe. Det er bygget i treverk og elementlaft. I 2. etg er det visningsrom for gjester som har lyst til å se på kuene. Man kan også se ned på den kjekke gjødselroboten som tusler rundt og rydder samt den rullerende kosten som klør dyra på ryggen.

Ammeku er en storfetype som brukes til oppforing for å få kjøtt. Fantastisk sådan, med intramuskulært fett slik at det blir mørt og saftig. Kua får kalv om våren og den går sammen med mor gjennom sommeren og drikker melk fra henne. Da rusler også storoksen sammen med kuene og han jobber med kalvelaging slik at det blir avkom også neste vår! Mange syntes han er fascinerende stor og han veier nok 1100 - 1200 kg på beina. Dyra som slaktes er i underkant av 1,5 år og slaktevekt er i underkant av 400 kg. Hvert år fødes det ca 40 kalver på Frøtvedt. Rasen heter Charolaise.

Kumat/grassballeproduksjon er en betydelig jobb gjennom sommeren og høsten. Det foregår i 3 omganger eller ”slåtter” som vi bønder sier. Kuene våre spiser ca 500 tonn, som er ca 700 ”traktoregg” i løpet av et år. Dette i tilegg til at de går ute gjennom sommeren og spiser av det saftige grønne grasset på rot.

På vinteren driver bonden i skogen. Her hogges tømmer for salg samt busker til ved. Vi selger ved i storsekker og bakerovnen i Bryggerhuset skal også ha granved til fyringa for brødsteiking. Kapping og klyving foregår på våren. Hans Petter driver også noe i skogen på høsten med rydding av kratt slik at ”riktig” skog vokser opp samt at det blir mer framkommelig. Ny skog blir også plantet etter vinterens hugst.

Hjem